UWAGA!!! 1,5% PODATKU DLA SZKOŁY - Więcej informacji w aktualnościach poniżej!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli odwiedzasz tą stronę to oznacza, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy. Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności serwisu. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników strony.

Administrator

Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, zwana dalej:  "Administratorem". W razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres, telefonując pod numer: 74 811 17 21 lub pisząc na e-mail: sekretariat@sp2bystrzyca.pl . Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl 

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na stronie www zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Nasza szkoła zbiera tylko niezbędne dane. W niektórych sytuacjach podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.


Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Szkołę wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe przechowywane są na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem informatycznym jak i fizycznym. Stosujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Twoich danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników.


Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www dane osobowe użytkowników, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym podmiotom, nie zamierza też przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Twoje uprawnienia

Szanowny Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami wskazanymi w artykułach 15-21 RODO, kontaktując się z nami.

Zbierane informacje

Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu.
Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
1) informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
2) informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
- informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
- pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
1) administrowania serwerami i serwisem,
2) zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
3) zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
4) celów statystycznych.

Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, w celach w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji - http://wszystkoociasteczkach.pl. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Usuwanie plików cookies i zarządzanie nimi w wybranych programach.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Opera
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies 

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en 

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych.

Jesteśmy otwarci na kontakt z Tobą. Zależy nam byś czuł się bezpiecznie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. 

W razie jakichkolwiek pytań, możesz też uzyskać informacje telefonując pod numer:  74 811 17 21 lub pisząc na e-mail: sekretariat@sp2bystrzyca.pl  lub iodumig@bystrzycaklodzka.pl 

 

MONITORING SZKOLNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej możliwy jest pod adresem email: iodumig@bystrzycaklodzka.pl  
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie ok 30 dni, do czasu nadpisania nagrania.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

2.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr tel. 74 811 17 21 lub adresem e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,

• promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

4.      Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, którymi będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy zawartej z Administratorem.

5.      Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.      Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna – wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, sekretariat@sp2bystrzyca.pl, tel. 74 811 17 21. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej iodumig@bystrzycaklodzka.pl 
 2. W związku z organizacją konkursów, warsztatów, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych itp. administrator przetwarza dane osobowe uczestników – autorów prac konkursowych (ich rodziców/ opiekunów prawnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 81 ustawy prawo autorskie i prawach pokrewnych – w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych takich jak wizerunek i jego późniejsze rozpowszechnianie; 
 3. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych i edukacyjnych lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 
 4. Pani/a dane będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage oraz kanałów Administratora Danych Osobowych w serwisach Facebook, YouTube, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi reklamowych w ramach wskazanych serwisów. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione: Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do      przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 - do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub uczestnika narusza przepisy RODO. 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w pełni dobrowolne. 

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 

 

Data dodania: 2019-02-26 09:59:24
Data edycji: 2023-08-29 11:49:57
Ilość wyświetleń: 1635

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej