UWAGA!!! Ze względu na remont drogi wejście do szkoły od strony Osiedla Szkolnego będzie nieczynne! Prosimy korzystać wejścia głównego!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia Szkoły nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej od jej powstania do dzisiaj.

HISTORIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

    W czasie II wojny światowej Bystrzyca nie ucierpiała i szczęśliwie uniknęła zniszczeń. Już w lipcu 1945 r. uruchomiono pierwsze zakłady przemysłowe. Zaczęli szybko przybywać Polacy, których w 1945 r. było 1500 osób, a w 1948 r. – blisko 7000. Zatroszczono się o dzieci i młodzież otwierając w 1946 r. szkołę podstawową (obecnie nr 1) w przedwojennym budynku szkoły powszechnej.

    Pod koniec lat 50 – tych i początkach lat 60 – tych nastąpił jeszcze szybszy rozwój miasta, kiedy to unowocześniono Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego i rozbudowano fabrykę mebli. Wzrosła liczba mieszkańców, co spowodowało przepełnienie w istniejącej szkole podstawowej. W związku z istniejącą sytuacją Powiatowa Rada Narodowa i władze oświatowe podjęły decyzję o przeniesieniu na rok szkolny 1958/1959 ośmiu klas (dwie pierwsze i po jednej następnej klasie) wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 1 do budynku Państwowej Rady Narodowej, gdzie wydzielono 5 pomieszczeń na sale lekcyjne. Dało to początek istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

    W roku szkolnym 1959/1960 na „dwójkę” przeznaczono budynek Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w którym nauka trwała do 20 listopada 1966 r. Wówczas bowiem nastąpiło uroczyste przekazanie uczniom i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej nr 2 nowego obiektu przy ul. Wojska Polskiego 68 i nadanie imienia „Obrońców Warszawy”. Szkoła ta była jedną ze szkół budowanych pod hasłem  „1000 szkół na 1000 lat”. W tym budynku nauka odbywa się do chwili obecnej.

    W nowym budynku uczyły się dzieci w 25 oddziałach ( część uczniów została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej nr 1), a było 19 sal lekcyjnych. W związku z tym 6 klas z nauczania początkowego uczyło się na drugiej zmianie.

    W myśl założeń reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r. likwidującej Powiatowe Rady Narodowe, a budzące do życia gminy, Szkołę Podstawową nr 2 przemianowano na Zbiorczą Szkołę Gminną, której podporządkowane były organizacyjnie 3 szkoły filialne: w Nowej Bystrzycy, Wójtowicach i Lasówce. Taki stan trwał 2 lata, po czym uczniów zaczęto dowozić do „dwójki”. Wówczas pojawił się problem opieki nad uczniami, którzy muszą czekać po skończonych lekcjach na odwóz i z samym dojazdem dzieci do szkoły.

    W wyniku tego stanu zorganizowano we wrześniu 1978 r. półinternat posiadający wówczas 3 – osobową kadrę. Obecnie funkcjonuje w szkole świetlica szkolna, do której uczęszcza przeszło 100 uczniów.

    Uroczyste przekazanie szkole pierwszego sztandaru odbyło się  dnia 9 maja 1975 r. W 2008r. zakupiono nowy,  z aktualną nazwą szkoły (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy).

    Od początku szkoła posiada bibliotekę z czytelnią. W dniu otwarcia biblioteki księgozbiór liczył 8320 pozycji, a obecnie liczba książek sięga 15 000 i 2570 broszur.

    We wrześniu 1968 r. otwarto salę gimnastyczną, która, jak na owe czasy, była bardzo dobrze wyposażona w sprzęt sportowy. Obecnie od kilku lat Dyrektor podejmuje działania na rzecz kapitalnego remontu tejże sali.

    Od 1968 r. funkcjonuje przy szkole stołówka. Początkowo korzystali z niej tylko uczniowie, a obecnie także dorośli.

    W latach 1998 – 2016 wydawana była w szkole gazetka pt. „Byle do dzwonka” w całości redagowana przez uczniów.

    W pierwszych latach funkcjonowania obiektu, w ramach czynów społecznych i z pomocą zakładu opiekuńczego uporządkowano teren wokół budynku, wyasfaltowano 2 boiska do gier zespołowych, później zbudowano skocznię i bieżnię oraz przygotowano boisko do gry w piłkę nożną. Wiosną 1971 r. cały plac szkolny ogrodzono siatką. W latach 90 – tych wokół siatki młodzież posadziła drzewa iglaste. Zlikwidowano działki, które uprawiali pracownicy szkoły i wyszlakowano miejsca pod parking.

    Na przełomie 50 lat dokonano wielu zmian w wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym budynku:  wymiana stolików i krzesełek w salach lekcyjnych, wymiana okien, wykafelkowanie łazienek, malowanie i odświeżanie korytarzy, remont pokoju nauczycielskiego oraz remont elewacji.

    W szkole funkcjonuje sala komputerowa wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz nowoczesna sala przyrodnicza z komputerami i tablicą interaktywną.

 

NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

    W 1958 r wraz z  p. Bronisławą Dudzińską pracę w Szkole nr 2 rozpoczęło 7 nauczycieli i 299 uczniów. Z upływem lat przybywało i jednych, i drugich. Najwięcej zapisanych w szkole uczniów było w roku szkolnym 1985/86, bo aż 855. Najliczniejszą klasą w historii szkoły była klasa IVb w roku szkolnym 1962/63 z 48 uczniami. Obecnie w szkole uczy się 315 uczniów, a liczba uczniów w klasie nie przekracza 25.

    Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej była pani Bronisława Dudzińska. Funkcję te pełniła do 1967 roku, po czym odeszła na emeryturę, a na kierownika powołano panią Elżbietę Kobryń.

    Do chwili obecnej funkcję kierownika, później dyrektora szkoły pełniło 8 osób.

Dyrektorzy (wg alfabetu)

1.   Biniek  Zbigniew

2.   Dudzińska Bronisława

3.   Kobryń Elżbieta

4.   Kozaryn Piotr

5.   Kubasik Krzysztof

6.   Nowacki Edward

7.   Skiba Romuald

8.   Weber Jan

 

    Obecnie dyrektorem szkoły jest pani Barbara Hatalska, a funkcję zastępcy pełni pani Agnieszka Wdowiak.

    Uczniowie tej placówki osiągali i w dalszym ciągu osiągają wysokie wyniki w nauce, o czym świadczą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach. Często też dają się poznać na arenach sportowych, także na szczeblu wojewódzkim zdobywając puchary i dyplomy w wielu dyscyplinach.

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej wychowała już tysiące absolwentów. Z powodzeniem dostają się do szkół średnich, a potem na wyższe uczelnie i zajmują różne stanowiska w społeczeństwie.

    To właśnie uczniowie, wspólnie z kadrą nauczycielską, pracownikami administracji i obsługi tworzą piękne tradycje tej placówki oświatowej, wpisane w karty tysiącletniej historii istnienia naszego państwa.

  

 

Data dodania: 2018-05-30 12:12:52
Data edycji: 2023-11-30 18:33:55
Ilość wyświetleń: 3136

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej