UWAGA!!! 1,5% PODATKU DLA SZKOŁY - Więcej informacji w aktualnościach poniżej!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dofinansowanie wycieczek szkolnych w naszej gminie!

 

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała dofinansowane projektu

 

Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka w wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID 19”

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020

 

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dla osi priorytetowej: X. Edukacja
dla działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
dla 
poddziałania: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadminazjalnej  - konkursy horyzontalne.

 

 

CEL PROJEKTU:

 

Celem projektu jest przywrócenie uczniom szkół podstawowych w gminie Bystrzyca Kłodzka kompetencji społecznych i obywatelskich, a pośrednio rozwijanie kompetencji technicznych i naukowych poprzez wyjazdy edukacyjne organizowane dla wszystkich uczniów.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU :

 

Uczestnictwo w wyjazdach edukacyjnych uczniów umożliwi im podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, których rozwój był ograniczony ze względu na izolację związaną z pandemią COVID 19, poprzez umożliwienie wspólnego spędzania czasu w środowisku pozaszkolnym. Projekt zakłada pobudzenie w uczniach umiejętności współpracy i asertywności,  zainteresowanie ich rozwojem społeczno-gospodarczym i komunikacją międzykulturową, uwrażliwienie na piękno różnorodności i poszanowanie innych, przygotowanie na pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu, a także nauczenie wykorzystywania zdobytej wiedzy w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia innych ludzi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
440 943, 00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
374 781,55  PLN

 

 

Data dodania: 2022-05-06 21:20:47
Data edycji: 2022-05-06 21:43:16
Ilość wyświetleń: 723

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej